Adatkezelés

A Posta Biztosítónál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Posta Biztosító bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban feltüntetett adatkezelési tájékoztatónk célja, hogy részletes információkkal szolgáljon, hogy a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5; adószám: 12833625-4-44; Cg. 01-10-044750) és a Magyar Posta Biztosító Zrt. (székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5; adószám: 12833632-4-44; Cg. 01-10-044751) milyen célokból és hogyan kezeli a biztosítási szerződés megkötése és a szolgáltatás nyújtása, illetve az üzemeltetett weboldalak és alkalmazások kapcsán tudomására jutott személyes adatokat. 

Adatkezelési tájékoztató letöltése