Alapadatok

A Társaságok nevei, címe:

 • Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Cím: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.
  Működés kezdete: 2002.05.10.

A Társaságok adószáma:

 • Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 12833625-4-44
 • Magyar Posta Biztosító Zrt.      12833632-4-44
 • A Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. csoportos adószáma: 17780041-5-44

A Társaságok cégjegyzékszáma: 

 • Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 01-10-044750
 • Magyar Posta Biztosító Zrt.      01-10-044751

Tulajdonosok nevei és székhelyük, tulajdoni hányad:

 • HDI International Aktiengesellschaft: 66,9%
  D-30659 Hannover, HDI Platz 1, Németország
 • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 33,1%
  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Postacím: Budapest 1540.
  Telefon: (+36 1) 767-8200