Felügyeleti szervezet

A Magyar Posta Biztosító Zrt., a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., és a Magyar Posta Zrt. – amennyiben a biztosítási szerződést a Magyar Posta Zrt. hálózatán keresztül kötötték – felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank.

Az MNB ügyfélszolgálata az alábbiak szerint érhető el:

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

A PBT elérhetőségei:

  • székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
  • ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.
  • meghallgatások helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház)
  • levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf. 172
  • telefon: +36 80 203 776
  • e-mailcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  • elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Magyar Nemzeti Bank oldalán elektronikus formában elérhetőek a Navigátor Füzetek, melyek tematizáltan nyújtanak segítséget a pénzügyi kérdések megválaszolásában.

A pénzügyi tudatosság további fejlesztése céljából az MNB 1 perces kisfilmeket készített, amelyek rövid üzenetekkel, közérthető fogalmazásban, felirattal ellátva, vagyis akadálymentesen tájékoztatják a nézőket. A jelenleg elérhető Pénzügyi Navigátor Kisfilmek gyűjteménye az MNB YouTube csatornáján található, míg a pénzügyi fogyasztóvédelmi kisfilmek a fogyasztóvédelmi microsite vonatkozó oldalán érhetőek el.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 108/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti, a Magyar Nemzeti Bank határozatairól szóló tájékoztatások. 

A Magyar Nemzeti Bank Posta Biztosítóval kapcsolatos határozatai: