Fenntarthatósági politika

I. Előszó

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (Székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; Cg.: 01-10-044750; a továbbiakban: „biztosító”), a magyar biztosítási piacon tevékenykedő életbiztosító, melynek többségi tulajdonosa (66,9%-ban) a Talanx biztosítási csoport részeként működő HDI International AG, míg kisebbségi tulajdonosa (33,1%-ban) a Magyar Posta Zrt.

A biztosító – úgy is, mint egy nemzetközi vállalatcsoport tagja – elkötelezett a felelősségteljes, hosszú távú működés mellett, ezért a fenntartható értékteremtésre törekvő vállalatvezetésre épít a szociális és környezeti kérdésekben egyaránt.

Hagyományos és egyben modern vállalatként a biztosító végigkíséri, és lehetőségei szerint egyre növekvő mértékben támogatja az alacsony széndioxid-kibocsátású és társadalmilag elfogadható gazdaság felé vezető átalakulási folyamatot. Ez a holisztikus szemlélet képezi a biztosító fenntarthatósági stratégiájának és a jelen politika alapját, amelynek megvalósításán a biztosító folyamatosan munkálkodik.

II. Szabályozói környezet

Az ENSZ Közgyűlése 2015. szeptember 25-én fogadta el a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendet (a továbbiakban: a 2030-ig tartó menetrend), a fenntartható fejlődési célok köré épülő új globális fejlődési keretrendszert. „A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért” című, 2016. november 22-i európai bizottsági közlemény összekapcsolja a fenntartható fejlődési célokat az uniós szakpolitikai kerettel annak érdekében, hogy e fenntartható fejlődési célok kezdettől fogva valamennyi uniós intézkedésben érvényesüljenek. Az Európai Unió elkötelezett a 2030-ig tartó menetrend teljes körű, koherens, átfogó, integrált és hatékony módon, a partnerekkel és más érdekelt felekkel szoros együttműködésben történő végrehajtása iránt.

A fent említett szabályozói keretrendszerbe illeszkedik az Európai Parlament és a Tanács által meghozott, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 (2019. november 27.) rendelet (továbbiakban: „Rendelet”), melynek előírásait követve készült a jelen Fenntarthatósági Politika is.

III. A biztosítási tevékenység környezetre gyakorolt lehetséges káros hatásai és mérséklésük vállalati eszköztára

A biztosító működése során fellépő fenntarthatósági kockázatok olyan, a környezeti, a szociális ügyek vagy a vállalatirányítás területét érintő események vagy körülmények, amelyek bekövetkezése potenciálisan jelentős negatív hatást gyakorolhat a vállalat eszközeire, pénzügyi és jövedelmi helyzetére, valamint hírnevére. A kockázatok kezelésében az alábbi területek érintettek elsősorban.

III.1. Felelős befektetések

A tőkebefektetések területén a fenntarthatósági kockázatokat a biztosító nagyobb részben az anyavállalat szintjén kezeli, befektetési döntései fölött a többségi tulajdonos anyavállalat, mint a Talanx biztosítási csoport tagja, kontrollt gyakorol. A 2019-es évben a Talanx vállalatcsoport aláírta az ENSZ által támogatott felelősségteljes befektetési alapelveket (Principles for Responsible Investment), és így csatlakozott a fenntartható tőkebefektetések keretéhez. A vállalatcsoport elkötelezett a fenntartható befektetések kiterjesztése mellett, működésében integrálja a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (Environmental, Social és Governance röviden „ESG”) aspektusokat a fenntartható értékteremtés érdekében. A Talanx éves fenntarthatósági jelentésében összegzi a fenntarthatósággal kapcsolatosan eddig elvégzett munka állását és a jövőre irányadó törekvéseit1.

A Talanx biztosítói csoporton belül Responsible Investment Committe (RIC) azaz Felelős Befektetési Bizottság működik, mely támogatást nyújt a vállalatcsoport fenntarthatósági céljainak megvalósításában a befektetési stratégia szintjén. A bizottság rendszeres ESG szűrések keretében monitorozza a befektetéseket. A bizottság által hozott döntések a csoport egészére kiterjedő fenntartható befektetésekre vonatkozó iránymutatások. A vállalatcsoport, és ennek részeként a biztosító is folyamatosan munkálkodik a fenntarthatósági szempontoknak a biztosítási tevékenységbe történő további bevonásán.

III.2. Javadalmazási politika

A biztosító javadalmazási politikáiban információt nyújt arról, hogy hogyan biztosítja e politikák összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálásával.

A biztosító Igazgatóságának és munkavállalóinak Javadalmazási és ösztönzési rendszerével arra törekszik, hogy előmozdítsa a fenntarthatósági kockázatok megfelelő kezelését oly módon, hogy a javadalmazás szerkezete ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra a fenntarthatósági kockázatok tekintetében, valamint biztosítsa a vállalat hosszú távú fenntartható működését, eredményességét.

A biztosító termékeit értékesítő biztosításközvetítő ezen tevékenységét illető javadalmazásában nincs olyan értékesítési ösztönző elem, amely előnyben részesítené a fenntarthatósági kockázatok vállalását.

III.3. Fenntarthatóság a termékek szintjén

A Rendelet értelmében a pénzügyi piaci szereplők a szerződéskötés előtti közzétételekben kötelesek feltüntetni a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéseikbe való integrálásának módját, és a fenntarthatósági kockázatoknak az általuk kínált pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatásaira vonatkozó értékelésének eredményeit. Amennyiben a fenntarthatósági kockázatokat a pénzügyi piaci szereplők nem minősítik relevánsnak, annak rövid és egyértelmű magyarázatát kell adni, a biztosító e körben az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

A biztosító a Rendelet 4. cikkének (1) b.) pontja szerint a fenntarthatósági kockázatokat jelenleg nem minősíti relevánsnak az általa forgalmazott termékek és befektetések szintjén, ezért az életbiztosítási szerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó termékismertetőben arról informálja ügyfeleit, hogy az általa kínált életbiztosítás alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. A tájékoztatás kitér arra is, hogy az ügyfelek befektetésének védelme érdekében a termék mögött szinte kizárólag Magyar Államkötvényekbe eszközölt befektetések állnak, valamint, hogy a fenntarthatósági kockázatok a termék hozamát várhatóan nem befolyásolják számottevően.

A biztosító törekszik a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéseiben történő figyelembevételére, és folyamatosan dolgozik ennek elősegítésén, ugyanakkor a negatív fenntarthatósági hatások meghatározásához és súlyozásához szükséges releváns adatok jelenleg még nem állnak rendelkezésre kellő terjedelemben vagy kívánt minőségben. A Talanx csoport tagjaként 2021. június 30-tól belső stratégiákat vezetett be a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt legfontosabb negatív hatásainak figyelembevétele érdekében.

IV. Zöld folyamatok a biztosítónál

A biztosító elkötelezett abban, hogy működését a lehetőségek szerint a minél zöldebb folyamatok irányába optimalizálja.  Ennek keretében 2021-ben a Denkstatt Hungary Kft. közreműködésével felmértük biztosítónk karbonlábnyomát. Az anyavállalat által megkövetelt módon, biztosítónk fenntarthatósági adatait a nemzetközi GRI (Global Reporting Initiative) sztenderdnek megfelelően gyűjtjük és riportáljuk 2020 óta. Folyamatosan monitorozzuk tevékenységünk fenntarthatósági dimenzióit. Az adatok kiértékelését követően több projectet is indítottunk, továbbá a beszállítóinktól is elvárjuk a fenntarthatósági szempontok figyelembevételét. 

A biztosító célkitűzése, hogy mielőbb kiváltásra kerüljön a papíralapú ügyintézés. Ennek részeként a 2018-as évre az ország összes – 2150 darabot meghaladó – postai értékesítési pontján megvalósult az a célkitűzés, hogy a biztosítási ajánlat és kapcsolódó dokumentumok elektronikusan állnak rendelkezésre, ezáltal jelentősen csökkentve a papírhulladék mennyiségét.

A biztosító ügyviteli folyamatainak során arra törekszik, hogy a hozzá beérkezett dokumentumokat elektronikus rendszerbe illesztetten tárolja. Termékei többségénél kialakította az elektronikus kommunikáció lehetőségét, ügyfeleit az e-kommunikációs csatornák használatára ösztönzi.

V. Szociális fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás

A biztosító minél nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a klímatudatos, fenntartható attitűdök megerősítésére az élet minden területén, mert hisz abban, hogy ez mindannyiunk számára csak előnyökkel járhat. A személyes, családi felkészülés, például a klímatudatos, a lehetséges veszélyeket is figyelembe vevő, ugyanakkor a környezeti szempontokat is mérlegelő építkezés, lakásfelújítás, autóvásárlás a családok számára fokozott biztonságot és megtakarítást jelent a jövőre nézve, miközben például az őket segítő biztosítási szolgáltatások fenntarthatóságát is elősegíti. A biztosító úgy gondolja, az ilyen jövőtervező stratégiák bátorításában minden érintettnek, beleértve a vállalati-gazdasági szférát és szakmai szervezeteket is, szerepet kell vállalnia.

Ennek figyelembevételével a biztosító a Magyar Biztosítók Szövetségével (MABISZ) közösen 2019-ben jelentős lépéseket tett a szemléletformálás elősegítésében. Az elmúlt évek során több úttörő jellegű átfogó szakmai tanulmány jelent meg a biztosító közreműködésével, amely a biztosításokat is érintő veszélyekre és kívánatos alkalmazkodási stratégiák előnyeire hívta fel a szakma és a társadalom figyelmét2. A biztosító a szektoron belül primer kutatást is folytatott, hogy feltárja a biztosítási szektorban érintett szakemberek véleményét ebben a témában is, és támogatta a MABISZ munkáját.

A biztosító tulajdonos társaságainak fenntarthatósági jelentése elérhető az alábbi linkeken:

Magyar Posta Zrt.: https://www.posta.hu/a_magyar_postarol/alapadatok/fenntarthatosagi_jelentesek

Talanx AG: https://www.talanx.com/en/talanx-group/sustainability

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hivatkozások:

1: Talanx csoport Fenntarthatósági jelentések, Sustainability Report: https://www.talanx.com/en/talanx-group/sustainability/sustainability_reports

2: Dr. Pandurics Anett – Szalai Péter – Tóth Krisztián: A klímaváltozás hatása a magyar biztosítási piacra, in: Biztosítás és kockázat – A biztosítási szakma tudományos folyóirata, 3. évf. 4. szám, 2016. december; Dr. Pandurics Anett – Szalai Péter: A klímaváltozás hatása a biztosítási szektorra, in: Hitelintézeti Szemle, 16. évf. 1. szám, 2017. március